Skip Navigation

국방소식

공지사항

2020군종UCC 영상공모전

        .   


< 2020군종UCC 영상공모전 >


                                        ㆍ 기 간 : '20. 6. 10(수) ~ 8. 10(월)

                                        ㆍ 대 상 : 장병(군무원 포함) 및 일반인

                                        ㆍ 시 상 : 국방부 장관 상장 및 상금  

                                        ㆍ 많은 관심과 참여부탁드립니다

 

첨부파일

  
공지사항 페이지 만족도 평가
대표전화 :
1577-9090

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

의견쓰기