Skip Navigation

국방소식

대한민국 국방부

2016년도 국방부 특수기록관 기록관리기준표 고시

2016년도 국방부 기록관리기준표를 붙임과 같이 고시합니다.

 

이와 관련한 문의는 국방부 운영지원과 (전화 02-748-5031)로 하시기 바랍니다.

 

 

                              2016년05월20일

 

                             국방부 운영지원과

 

첨부파일