Skip Navigation

국방소식

대한민국 국방부

국방부 일용계약직(언론 모니터링) 최종합격자 명단 공고
국방부 공고 2010-56호에 따른 국방부 언론 모니터링 분야 최종합격자 명단을 
붙임과 같이 공고합니다.

합격자는 2010. 3. 24(목) 18:00까지 제출서류를 지정된 장소에 제출 바랍니다.

                                                                           2010. 3. 24.
                                                                           국방부장관

첨부파일